Van onderzoek en analyse, naar ontwerp en oplossing

Nobis Policy Lab combineert beleidsonderzoek, data-analytics en policy design.

De mogelijkheden en moeilijkheden van digitalisering in informatievoorziening, kennisoverdracht en besluitvorming hebben maatschappelijke consequenties die vragen om objectieve advisering.

Nobis Policy Lab werkt met onafhankelijke onderzoekers in opdracht van publieke en
private opdrachtgevers in Onderzoeksbeleid, Onderwijs, Economie en Ondernemerschap, Justitie, Data Security en Veiligheid.

Het Rozendaal 25
7523 XG Enschede
The Netherlands
+31 53 4337243
+31 6 51219044
info@nobis.pro
KvK 74003631

Projecten

Verbeterde cyberweerbaarheid in lerende regio’s

Poot, H. de i.s.m. van der Ham, S. (2021) Katapult impactmeting 2021 Enschede/Den Haag november 2021. Nobis Policy Lab / Platform Talent voor Technologie.

Poot H. de i.s.m van der Ham, S., Holleman, C. & Olthof, M. onderzoek & data-analyses in: Moerman, P. & van der Ham, S. Impact en Meerwaarde van Samenwerking tussen Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, 2019 – 2021 Den Haag, november 2021. Platform Talent voor Technologie

Poot H. de i.s.m. Van der Ham, S. (Platform Talent voor Technologie) data-analyses in:
Min EZK, PTvT, Netwerk Katapult (2021) Opschaling van publiek-private samenwerkingen (pps) in het beroepsonderwijs, voorstel in het kader van het Nationaal Groeifonds. Den Haag, oktober 2021. Onderbouwende factsheet op basis van Impactmeting 2021.

Poot H. de: idee en begeleiding i.s.m. Saxion Hogeschool, A. van der Velde: Janssen, L., Nijenhuis, D., Hassink, I. (2021) Stadslab Rapport │ Stadslab Wetropolis: burgerparticipatie – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl) Deventer december 2020, online-versie juni 2021

Poot, H. de 2021 MKB werkplaatsen Tranche 1. Profielen naar branches. Peildatum januari 2021 i.h.k.v. Evaluatie Digitale Werkplaatsen Nobis Policy Lab i.o.v. Platform Talent voor Technologie/EZK.

Poot, H. de, McKim, M Security by design in de vitale sector iBestuur 16 december 2020

Poot, H. de, McKim, M, Dieleman, R. Spruit, M. Security by Design onderzoeksproject WODC – cyber security, operational technology, human centered design (rapport: Security-by-Design in de Vitale Sector)

Poot, H. de i.s.m D3Studio, MinDig, LoadStar, Merlet Law De Poot, McKim, Slagter R.J. & Dieleman R., Merlet J.M. & Brussee, A. (2020) Slimme digitale oplossingen Corona. Voorstel voor intelligent lockdown app o.b.v. uitwisseling van geanonimiseerde statistische informatie, 14 april 2020 (confidential) – privacy & experience sampling

Poot, H. de · McKim, M. · Dieleman, R. · Bonenberg, B. · Brussee, R. (2020) Klant en keten Het Prognosemodel Justitiële Ketens gezien door gebruikers – justitiële capaciteit, prognoses, tactisch management, ketenoptimalisatie (rapport: Klant en keten)

Poot, H. de Klimaatadaptatie versnellen. Risk & Resilience Festival 7 Universiteit Twente november 2019 klimaatstresstest, klimaatadaptatie, hittestress, extreme neerslag, risicoperceptie

McKim, M. & Poot, H. de How can we empower Overijssel and Gelderland citizens and policy makers to create their own innovative water resilience solutions? In: I. Drilea, I & Molina P.M. (ed.) Global Goals Jam Enschede. UT DesignLab University of Enschede 20 & 21 september 2019 klimaatadaptatie, VN doelen 2030, informatievoorziening, duurzaamheid, gedragsverandering

Poot H. de i.s.m. Van der Ham, S. (Platform Talent voor Technologie) data-analyses in: Moerman et al (2019) Impact en Meerwaarde van Samenwerking tussen Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, 2017-2019 publiek private samenwerking, beroepsonderwijs, praktijkonderwijs, innovatie, topsectoren

English translation: Impact of Public-Private-Partnerships. Report on Public-Private-Partnerships in Vocational & Higher Education. The Netherlands, 2017-2019

Poot, H. de (2019) PPS Impactmeting Katapult Netwerk Uitgebreid verslag PPS impactmeting MBO-initiatieven en Centres of expertise monitoring, indicatoren, publiek private samenwerking, beroepsonderwijs, mbo, hbo

Poot, H. de (2019) Hittekaarten: regionaal overzicht PPS samenwerkingspartners in topsectoren – onderdeel van PPS impactmeting regionale economische ontwikkeling, topsectoren, publiek private samenwerking, mkb bedrijven

McKim, M. & Poot, H. de. D’RAN Festival 2019 Klimaattent klimaatadaptatie workshops Tetem, Enschede 17 & 18 mei 2019 groen blauw beleid, klimaatadaptatie, extreme neerslag, risicoperceptie

McKim, M. & Poot, H. de i.s.m. Wetropolis Consortium NWA Expeditie Next Festival Modellen bouwen en testen met water, Rotterdam, 2 mei 2019 overstromingsrisico’s, fysieke 3D modellen, water

Poot H. de i.s.m. Zweers & University of Leeds in: Bokhove, O., Kent, T., de Poot, H., & Zweers, W.: Wetropolis: models for education and water-management of floods and droughts. EGU general assembly, Vienna, April 2019 overstromingsrisico’s, fysieke 3D modellen, water, extreem weer, hitte

Poot, H. de i.s.m. Wetropolis Consortium in De Poot, H., Zweers, W., Brussee, R. & McKim M. Wetropolis Besluitvorming, Participatie, Onderwijs en Outreach met Fysieke en Augmented Hydrologische Modellen. EFRO aanvraag juli 2018 (confidential) overstromingsrisico’s, modellen, water, extreem weer, hitte, participatie, besluitvorming, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Poot H. de i.s.m. Technopolis Group: Ben Kokkeler, Martijn Poel, Geert van der Veen, Stijn Zegel, Ivette Oomens en Henk de Poot “Op weg naar de top” – Een tussenevaluatie van de programmalijn Topclusters van het Economisch Programma Brabant 2020 Eindrapport voor de Provincie Noord-Brabant Juni 2018 regionale economische ontwikkeling, topclusters, marktkansen, maatschappelijke uitdagingen, topsectoren, Europese Fondsen

Poot H. de i.s.m. Avans en Brabant Advies: Dr. Ben Kokkeler, Dr. Henk de Poot, Mr. Merel Weitering, Mr. Steven van der Minne (Lectoraat Avans) Drs. Leo Dubbeldam, MSc Alwin Groen en Prof. dr. Theo Poies Risico’s en kansen van digitalisering vanuit politiek-bestuurlijk perspectief van de Staten en GS van Brabant regionale arbeidsmarkt, talentontwikkeling, sociale en fysieke veiligheid, sociale kwaliteit, kwaliteit openbaar bestuur

Poot, H. de bijdrage in Van der Ham S. red. Auditrapportage 2017 – Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo: afronding pilotfase 2013-2017 PBT maart 2018 aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, publiek private samenwerking, mbo

Poot H. de i.s.m. Abramowicz, H., EIT Digital interviews with Juergen Schmidhuber, Jan Camenisch, Mischa Dohler & John Crowcroft. Zurich, London nov dec 2017 Preparation for For a Strong Digital Europe Brussels 9-11 sept 2019 (confidential) EIT Digital, 5G, AI, IoT, IIoT, low latenc communication, robotica, privacy, post quantum privacy

Poot H. de (2017) Betrokkenheid en Financiering Publiek Private Katapult Netwerken Katapult Den Haag november 2017 publiek private samenwerking, bedrijven, beroepsonderwijs, investeringen

Poot, H. de. bijdrage in Biesma et al. (2017) De kansen van technologie voor inclusie. Verkenning van kosten en baten van nieuwe technologie als voorziening voor mensen met een arbeidsbeperking Technopolis Group en SEOR oktober 2017 telepresence, physical and cognitive assistive robotics, spraaksturing, personalised products

Poot, H. de voorbereiding 2017 van: Capgemini Invent, European DIGITAL SME Alliance, Technopolis Group. Supporting specialised skills development: Big Data, Internet of Things and Cybersecurity for SMEs. Brussels. December 2019 human capital, IT skills, mkb, data analytics, IoT, Cyber Security, postinitial education.

Poot H. de i.s.m. Katapult, PBT, en Dot & Line Graphics Pameijer, R., Moerman, P. Van der Ham, S., & De Poot, H. & Wong, L. PBT The Hague, March 2017 monitoring, indicatoren, publiek private samenwerking, beroepsonderwijs, mbo, hbo

Poot H. de i.s.m. Gerard Adema (Katapult Netwerk) Verkenning Versterken samenwerking Centra en TKI’s Uitgave Topsectoren en PBT, Den Haag – maart 2017 sectorale economische ontwikkeling, topclusters, topsectoren, hoger onderwijs samenwerking, hbo, mkb

Poot H. de i.s.m. Platform Beta Techniek en Katapult: Moerman, P., J. Vos, F. Boode, H. de poot, E. Braskamp. (2016) Samenwerking in cijfers. Tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Platform Bèta Techniek, Katapult, Nobis monitoring, indicatoren, publiek private samenwerking, beroepsonderwijs, mbo, hbo

Poot, H. de member organising committee Seaside Matchmaking Cyber Security 2016, a.o. the Cyber Security Human Capital Agenda Cyber Security, educatie, hbo, wo, mkb, postinitieel onderwijs

Poot, H. de in: Practice Based Cyber Security Curricula at Dutch Universities of Applied Science, NCSRA Symposium. Den Haag 2015, i.k.v.h. voorbereidingVan Noord, Lemmen & Barthel (2020) Nationale Cyber Security Educatie Agenda NWO/dcypher september 2020 Cyber Security, educatie, hbo, wo, mkb, initieel onderwijs

Poot, H. de Setting the Stage for Collaboration/Cyber Security Education Collaboration (UoAS) NCSRA Symposium Den Haag 2015, i.k.v.h. voorbereidingVan Noord, Lemmen & Barthel (2020) Nationale Cyber Security Educatie Agenda NWO/dcypher september 2020 Cyber Security, educatie, hbo, bekostigd onderwijs, samenwerking

Overzicht publicaties H. de Poot