Verbeterde cyberweerbaarheid in lerende regio’s

Toenemend zijn we digitaal verbonden in wonen, werk, handel, onderwijs en zorg als professionals, consumenten en als burgers. Om daarin weerbaar te blijven, vraagt aandacht en inzet. Waar kennis, ervaring, tijd of middelen tekort schieten, liggen risico’s van een digitaal infarct in onze economische regio’s op de loer.

Learning Community

Samen weten we meer, kunnen we meer, begrijpen we meer en worden we weerbaarder. De weerbaarheid van onze vitale en onmisbare sectoren – dat zijn er steeds meer –heeft daarom baat bij een brede spreiding van kennis en vaardigheid.

Samen worden we digitaal fitter en slimmer.

De technologie waar we baat van hebben, internet en mobiele en slimme apparaten, creëert individuele gevaren en systeemrisico’s. We moeten samen alert blijven omwille van elkaars welzijn. Techniekontwikkeling vraagt om bijleren in een versneld tempo.

Tienduizenden bijscholingen

Een eenvoudige rekensom leert dat medio 2025 meer dan tienduizend organisaties cyberbewust moeten handelen. Dit betreft vele tienduizenden medewerkers in elke regio, bij overheden, IT bedrijven, in diverse industrieën, agri-sector, logistiek, onderwijs, zorginstellingen, en veiligheidssector. Kennis en expertise, maar vooral de samenwerking moet worden getraind.

Microcredentials

Met een groep voorloper-bedrijven, publieke en private organisaties stelt Nobis Policy Lab voor om een begin te maken met een modulegewijs postinitieel leer en trainingsprogramma: werknemers weten en begrijpen al veel, maar missing links en verbanden tussen partijen brengen hun op niveau.

NIS2

Aanstaande wetgeving geeft hints voor de maatschappelijke opgave dat bedrijven, organisaties, individuen, producenten digitale weerbaarheid prioriteit moeten geven. Besef en vaardigheden zijn nodig voor ieders rol, functie en verantwoordelijkheid. Die veilige maatschappij bouw je samen. De Europese NIS2 richtlijn vraagt dat veel meer organisaties hun huis op orde brengen als vitale of belangrijke speler.

In de internetconsulatiefase in mei 2024 zullen de Nederlandse wetsvoorstellen naar aanleiding van de richtlijn voor reactie worden gepubliceerd. Voor de veiligheidssector is een vergelijkbaar wetsinitiatief in de maak.

Nobis heeft in samenwerking een oplossing ontwikkeld om deze doelen te helpen realiseren. Meer weten? Neem dan contact op met Nobis: +31 6 51219044 of info@nobis.pro