Publicaties H de Poot

2020     2019 2018De Poot, McKim, Dieleman & Spruit  OT Security  by Design – WODC rapport  (lopend)

De Poot, Brussee, McKim & Dieleman Klant en Keten WODC rapport Moerman &

Poot, H. de Klimaatadaptatie versnellen. Risk & Resilience Festival 7 Universiteit Twente november 2019 klimaatstresstest, klimaatadaptatie, hittestress, extreme neerslag, risicoperceptie

McKim, M. & Poot, H. de How can we empower Overijssel and Gelderland citizens and policy makers to create their own innovative water resilience solutions? In: I. Drilea, I & Molina P.M. (ed.) Global Goals Jam Enschede. UT DesignLab University of Enschede 20 & 21 september 2019 klimaatadaptatie, VN doelen 2030, informatievoorziening, duurzaamheid, gedragsverandering

Poot H. de i.s.m. Van der Ham, S. (Platform Talent voor Technologie) data-analyses in: Moerman et al (2019) Impact en Meerwaarde van Samenwerking tussen Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, 2017-2019 publiek private samenwerking, beroepsonderwijs, praktijkonderwijs, innovatie, topsectoren

Poot, H. de (2019) PPS Impactmeting Katapult Netwerk Uitgebreid verslag PPS impactmeting MBO-initiatieven en Centres of expertise monitoring, indicatoren, publiek private samenwerking, beroepsonderwijs, mbo, hbo

Poot, H. de (2019) Hittekaarten: regionaal overzicht PPS samenwerkingspartners in topsectoren – onderdeel van PPS impactmeting regionale economische ontwikkeling, topsectoren, publiek private samenwerking, mkb bedrijven

McKim, M. & Poot, H. de. D’RAN Festival 2019 Klimaattent klimaatadaptatie workshops Tetem, Enschede 17 & 18 mei 2019 groen blauw beleid, klimaatadaptatie, extreme neerslag, risicoperceptie

McKim, M. & Poot, H. de i.s.m. Wetropolis Consortium NWA Expeditie Next Festival Modellen bouwen en testen met water, Rotterdam, 2 mei 2019 overstromingsrisico’s, fysieke 3D modellen, water

Poot H. de i.s.m. Zweers & University of Leeds in: Bokhove, O., Kent, T., de Poot, H., & Zweers, W.: Wetropolis: models for education and water-management of floods and droughts. EGU general assembly, Vienna, April 2019 overstromingsrisico’s, fysieke 3D modellen, water, extreem weer, hitte

Poot, H. de i.s.m. Wetropolis Consortium in De Poot, H., Zweers, W., Brussee, R. & McKim M. Wetropolis Besluitvorming, Participatie, Onderwijs en Outreach met Fysieke en Augmented Hydrologische Modellen. EFRO aanvraag juli 2018 (confidential) overstromingsrisico’s, modellen, water, extreem weer, hitte, participatie, besluitvorming, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Poot H. de i.s.m. Technopolis Group: Ben Kokkeler, Martijn Poel, Geert van der Veen, Stijn Zegel, Ivette Oomens en Henk de Poot “Op weg naar de top” – Een tussenevaluatie van de programmalijn Topclusters van het Economisch Programma Brabant 2020 Eindrapport voor de Provincie Noord-Brabant Juni 2018 regionale economische ontwikkeling, topclusters, marktkansen, maatschappelijke uitdagingen, topsectoren, Europese Fondsen

Poot H. de i.s.m. Avans en Brabant Advies: Dr. Ben Kokkeler, Dr. Henk de Poot, Mr. Merel Weitering, Mr. Steven van der Minne (Lectoraat Avans) Drs. Leo Dubbeldam, MSc Alwin Groen en Prof. dr. Theo Poies Risico’s en kansen van digitalisering vanuit politiek-bestuurlijk perspectief van de Staten en GS van Brabant regionale arbeidsmarkt, talentontwikkeling, sociale en fysieke veiligheid, sociale kwaliteit, kwaliteit openbaar bestuur

Poot, H. de bijdrage in Van der Ham S. red. Auditrapportage 2017 – Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo: afronding pilotfase 2013-2017 PBT maart 2018 aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, publiek private samenwerking, mbo

Poot H. de i.s.m. Abramowicz, H., EIT Digital interviews with Juergen Schmidhuber, Jan Camenisch, Mischa Dohler & John Crowcroft. Zurich, London nov dec 2017 Preparation for For a Strong Digital Europe Brussels 9-11 sept 2019 (confidential) EIT Digital, 5G, AI, IoT, IIoT, low latenc communication, robotica, privacy, post quantum privacy

Poot H. de (2017) Betrokkenheid en Financiering Publiek Private Katapult Netwerken Katapult Den Haag november 2017 publiek private samenwerking, bedrijven, beroepsonderwijs, investeringen

Poot, H. de. bijdrage in Biesma et al. (2017) De kansen van technologie voor inclusie. Verkenning van kosten en baten van nieuwe technologie als voorziening voor mensen met een arbeidsbeperking Technopolis Group en SEOR oktober 2017 telepresence, physical and cognitive assistive robotics, spraaksturing, personalised products

Poot, H. de voorbereiding 2017 van: Capgemini Invent, European DIGITAL SME Alliance, Technopolis Group. Supporting specialised skills development: Big Data, Internet of Things and Cybersecurity for SMEs. Brussels. December 2019 human capital, IT skills, mkb, data analytics, IoT, Cyber Security, postinitial education.

Poot H. de i.s.m. Katapult, PBT, en Dot & Line Graphics Pameijer, R., Moerman, P. Van der Ham, S., & De Poot, H. & Wong, L. PBT The Hague, March 2017 monitoring, indicatoren, publiek private samenwerking, beroepsonderwijs, mbo, hbo

Poot H. de i.s.m. Gerard Adema (Katapult Netwerk) Verkenning Versterken samenwerking Centra en TKI’s Uitgave Topsectoren en PBT, Den Haag – maart 2017 sectorale economische ontwikkeling, topclusters, topsectoren, hoger onderwijs samenwerking, hbo, mkb

Poot H. de i.s.m. Platform Beta Techniek en Katapult: Moerman, P., J. Vos, F. Boode, H. de poot, E. Braskamp. (2016) Samenwerking in cijfers. Tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Platform Bèta Techniek, Katapult, Nobis monitoring, indicatoren, publiek private samenwerking, beroepsonderwijs, mbo, hbo

Van der Ham, S. (secr.) Auditrapportage 2016 Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise, PBT Den Haag maart 2017. Bijdrage aan beleidsinformatie.  


Vught, F. van (vz.) Stelselrapportage 2016 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek. Vierde jaarlijkse monitorrapport over de voortgang van het proces van profilering en kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs en onderzoek Den Haag, januari 2017. Bijdrage aan beleidsinformatie.

Poot, H. de member organising committee Seaside Matchmaking Cyber Security 2016, a.o. the Cyber Security Human Capital Agenda Cyber Security, educatie, hbo, wo, mkb, postinitieel onderwijs

Poot, H. de in: Practice Based Cyber Security Curricula at Dutch Universities of Applied Science, NCSRA Symposium. Den Haag 2015, i.k.v.h. voorbereidingVan Noord, Lemmen & Barthel (2020) Nationale Cyber Security Educatie Agenda NWO/dcypher september 2020 Cyber Security, educatie, hbo, wo, mkb, initieel onderwijs

Poot, H. de Setting the Stage for Collaboration/Cyber Security Education Collaboration (UoAS) NCSRA Symposium Den Haag 2015, i.k.v.h. voorbereidingVan Noord, Lemmen & Barthel (2020) Nationale Cyber Security Educatie Agenda NWO/dcypher september 2020 Cyber Security, educatie, hbo, bekostigd onderwijs, samenwerking

Kriens M. en H. de Poot (2015). Applied Creativity 21e Eeuwse Vaardigheden in Toepassingsgericht Onderzoek. Arnhem: ICrowds, 2015

Poot, Henk J.G. de, Melina E. McKim. (2015). In Search of Design Research Criteria. Annual EAIR Forum, Krems 2015.  

I. Karthaus en R. Slotman (red.)(2014). Thematische Impuls Energie, Den Haag: Stichting Innovatie Alliantie, Januari 2014. Bijdrage aan beleidsinformatie.  

I. Karthaus en R. Slotman (red.) (2013). Thematische Impuls Applied Life Sciences & Health, Den Haag: Stichting Innovatie Alliantie, September 2013. Bijdrage aan beleidsinformatie.  

Weffers, H.T.G., M.G. J. Van den Brand, H. de Vos, H.J.G. de Poot (2013). EIT KIC ICT Professional Learning Background, Stock Taking & Netherlands Inventory, Eindhoven: EIT ICT Labs, januari 2013.
      2017
                        2016
  2015
  2015
  2014
  2013
  2013
2013Poot, H.J.G. de. (2013). InnoSportNL beleidsrapport 2011-2012, Enschede: Stichting Novay, april 2013.
2013Sealy, T., H. de Poot, and R. Slotman (2013). Research collaboration between Universities of Applied Science and SMEs, RAAK Monitoring and Policy Research, Enschede / The Hague june 2013. Voor: OECD Reviews of Innovation Policy: Netherlands 2014. Parijs: OECD, september 2014.
2013I. Karthaus en R. Slotman (red.)(2013). Thematische Impuls HTSM, Den Haag: Stichting Innovatie Alliantie, Februari 2013. Bijdrage aan beleidsinformatie.
2012Dekker, K., H. de Groot, & H. de Poot, A.-M. Haanstra (red), J. Jurriens (red). (2012). Omgevingsanalyse FEM, Arnhem: HAN, februari 2012.
2012I. Karthaus en R. Slotman (red.)(2013). Thematische Impuls Creatieve Industrie, Den Haag: Stichting Innovatie Alliantie, Februari 2013. (bijdrage aan beleids-informatie)
2011Vuijk, R. (red.)(2011). Kennis roept om toepassing: topsectoren en de hogescholen, Den Haag: Stichting Innovatie Alliantie, Mei 2011. Bijdrage aan beleidsinformatie.
2011Kolk, A. van der, & H. J. G. de Poot (2011). Vier jaar InnoSportNL Beleidsrapport 2007-2010, Enschede: Stichting Novay, april 2011.
2009Hanemaayer, D, Dijkema, J., Heijden, E. van der , Kolk, A. van der , Kroon, M., Nijssen, L. , Poot, H de & Slotman, R. Beleidsevaluatie RAAK-regeling 2005-2008 Den Haag: Stichting Innovatie Alliantie 2009.
2008Poot, Henk de, & Harry van Vliet. Een HBO ‘best practice’. RAAK monitor. DAIR Workshop. Woudschoten, 5 nov 2008.
2008Poot, Henk de, and Annemiek van der Kolk. “Knowledge Circulation in ICT. the Virtue of Practice-oriented Research.” In: Cunningham, P. & Cunningham, M. (eds) Collaboration and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies Amsterdam: IOS Press 2008.
2008Poot, Henk de, Annemiek van der Kolk, Freek Ebeling, Harry van Vliet, Onderzoeksrapportage RAAK 2005-2007. Telematica Instituut. april 2008
2008Teeuw, W. B., de Poot, H. J. G., & Faber, E. C. C. (2008). De impact van convergerende technologieën op security-toepassingen. Justitiële verkenningen, 6(1), 1. Meppel: Boom Juridische uitgevers.
2008Teeuw, W.B., Vedder, A.H., Custers, B.H., Dorbeck-Jung, B.R., Faber, E.C., Iacob, S.M., Koops, B.J., Leenes, R.E., de Poot, H.J.G., Rip, A. and Vudisa, J.N., 2008. Security Applications for Converging Technologies. Meppel: Boom Juridische uitgevers.
2007       2007Poot, H. de, & I. Mulder. Under Pressure: Technology overload and social pressure. In Expanding the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, Amsterdam: IOS Press, 2007.  

Schuurman, J. et al. Ambient Intelligence. Toekomst van de zorg of zorg van de toekomst? Den Haag: Rathenau Instituut, 2007; Studie 50. bijdrage
2006Poot, Henk de, Ferial Moelaert, Joyce Wientjes, & Harry van Vliet (2006). Best Practices voor Kennisdelen. Innovatiemotor die mensen met vragen in contact brengt met mensen met kennis. Enschede: Stichting Innovatie Alliantie/Telematica Instituut, februari 2006.
2006Kokkeler, Ben, & Henk de Poot. Telematica Instituut and Open Innovation – new perspectives for engagement of SMEs in knowledge production and dissemination. Proc. HTSF conference on strategic and organizational development. Enschede: Universiteit Twente, mei 2006.
2006Mulder, Ingrid, Henk de Poot, Carla Verwijs, Ruud Janssen, & Marcel Bijlsma. “An information overload study: using design methods for understanding.” In Proceedings of the 18th Australia conference on Computer-Human Interaction: Design: Activities, Artefacts and Environments, pp. 245-252. ACM, 2006.
2006Janssen, R., & de Poot, H. (2006, October). Information overload: Why some people seem to suffer more than others. In Proceedings of the 4th ACM Nordic conference on Human-computer interaction: changing roles (pp. 397- 400).
2006Poot, Henk de, Paul Porskamp, Rogier Brussee, Marcel Bijlsma, Open Sources to Empower SMEs. in: Exploiting the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), Amsterdam: IOS Press, 2006.
2005Poot, H. de, Mulder, I., & Kijl, B. (2005). How do knowledge workers cope with their everyday job?. The Electronic Journal for Virtual Organizations and Networks, 5(1), 1-21.
2005Kort, J., & de Poot, H. (2005, April). Usage analysis: combining logging and qualitative methods. In CHI’05 extended abstracts on Human factors in computing systems (pp. 2121-2122). ACM.
2005Kort. J. & M. G. D. Steen, H. de Poot, H. ter Hofte, I. Mulder Studying the usage of complex applications, Proc. Measuring Behaviour 2005, Noldus Information Technology (2005), 266-269.
2005Poot, H. de, C. Verwijs, Look Who’s Talking: The Virtues of Organisational Storytelling, in: Innovation and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), 2005 IOS Press Amsterdam.
2004Poot, H. de (2004). SIGCHI.NL lezingen in 2003/2004 – een terugblik. Special Interest Group Computer Human Interaction Nederland SIGCHI.NL Lustrummagazine, Utrecht juni 2004.
2004Poot, H. de (2004). Storytelling als een KM tool. Intellectueel Kapitaal, derde jaargang, eerste editie, maart/april 2004.
2004de Vos, Henny, Henri Hofte, and Henk de Poot. IM [@ work]: Adoption of instant messaging in a knowledge worker organisation. In System Sciences, 2004. Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on, pp. 10-pp. IEEE, 2004.
2004Poot, H. de, J. Kort and D. Langley (2004). Enhancing presence and Context Awareness in Collaborative Settings, eChallenges Vienna 2004
2003Poot, H. de, Kijl, B., & Ter Hofte, G.H. (2003). Instant messaging geen kinderspeeltje, Automatisering Gids, November 21, 2003
2003Pals, Nico, Jente Klok, David Langley, Joke Kort, Arlette Pikaart, Henri ter Hofte, Ingrid Mulder, and Henk de Poot. (2003). Communication requirements of Knowledge Workers. Groningen: TNO Telecom, mei 2003.
2003ter Hofte, G. Henri, Ingrid Mulder, David Langley, & Henk de Poot (2003). IM mobile, where RU? ECSCW, Helsinki aug 2003.
2003Poot, H. de, & Mulder, I. (2003). Online community als motor voor kenniswerk en innovatie. Opleiding & Ontwikkeling, Tijdschrift voor Human Resource Development. Vol. 16 nr. 3., pp 13-17.
2003Poot, H. de, Ter Hofte, H., Kijl, B., Mulder, I. (2003). The value of presence at work and on the move, In: Stephanidis, C. (Eds.), HCI International 2003 Adjunct Proceedings (June 22-27, 2003), pp. 191-192, Crete University Press, Heraklion, Greece.
  2002Verwijs, Carla & Henk de Poot (2002). GigaPort HighLights: Professionele Communities, de kracht van kennisdelen, ISBN 90-75176-33-3 Enschede 2002.
2002van der Spek, J., Mulder, I., de Poot, H., & Moelaart, F. (2002). A comparative Study on social capital in communities in three sectors. In: Huysman & Wolf (Eds.) Research Workshop on Social Capital and IT. Amsterdam, mei, 2002.   Setten, M. van, M. Biemans & H. van Vliet (eds) Adaptation, an integrated view on telematics. GigaPort, june 12, 2002
2001Wijngaart, Aad van de, Hans Bloo, Peter Nowak, Hugo Spruijt, Leonard Witkamp, Henk de Poot & Ed Mos (2001). The Mind of GigaPort: Breedband voor en door de gezondheidszorg, Een handleiding voor versnelling van de integratie van breedband in de gezondheidszorg. GigaPort Utrecht, 5 september 2001.
2001Teeuw, W. B. (red), S. Lie, H. J. Batteram, J. Verhoosel, B.J. Teunissen, H. J. G. de Poot, E. Meeuwissen, P. Brandt & M. J. van Sinderen (2001). Samenwerken en zakendoen via het Internet. Enschede: Telematica Instituut, 2001.
2001Poot H.J.G. de (red.), B.J. Teunissen, P.O. Luttighuis, E. Meeuwissen, R. Stap (2001). FRIENDS CDROM bundeling van resultaten, Enschede: Telematica Instituut, 2001.
2001Alberink, M. G. Anokkee, R. Brussee, M. Grootveld, H. de Poot, P. Strating, J. Swaak, M. Veenstra en C. Verwijs (2001). State-of-the-art e-learning, Enschede: Telematica Instituut, 2001.
2000Poot, H.J.G. de (2000). Samenwerken aan nieuwe diensten. Nieuwsbrief Telematica jaargang 11, nummer 7/8 juli augustus Den Haag: 2000
2000Salden, A.H., & H. de Poot (2000). Validation of FRIENDS Service Creation Platform, Enschede: Telematica Instituut.

Hulsebosch, B.; Lankhorst, Marc; de Man, R.; Monajemi, R.; de Poot, H.J.G.; Quartel, D.; van Renswoude, G.J.
FRIENDS Service Creation Manual
2000Hengeveld, W., J.P. Best, J. Beumer, B. van Hooff, H. de Poot. & R. Westerveld (2000). Research Trends in Information and Communication Technology,
 uncovering the agendas for the information age, Delft University of Technology, 2000.
1999El-Hadidy, F. M., de Poot, H. J. G., & Velthausz, D. D. (1999). Multimedia information retrieval framework: From theory to practice. In Database Semantics (pp. 271-290). Springer US.
1998Woudstra, A., Velthausz, D. D., de Poot, H. J. G., El-Hadidy, F. M., Jonker, W., Houtsma, M. A. & Heemskerk, J. N. H. (1998). Modeling and Retrieving Audiovisual Information-A Soccer Video Retrieval System. In Advances in Multimedia Information Systems (pp. 161-173). Springer Berlin Heidelberg.
1997Poot, H.J. de (1997). Invariants of Interaction. ICPA Proceedings Toronto, Canada 1997. (Video techniques for storytelling)
1996Poot, H. J. de (1996). Inconstancy of observer-movement, a perceptual tool. In Studies in ecological psychology: proceedings of the Fourth European Workshop on Ecological Psychology, Zeist, the Netherlands, July 2-5 1996 (p. 73). Delft University Press.
1995Poot, H. J. G. de (1995). Monocular perception of motion in depth. Academisch proefschrift Universiteit Utrecht, Faculteit Biologie en Natuur- en Sterrenkunde.
1994Poot, H.J. de, J. Bruil, & W.A. van de Grind (1994). Perception of Directional Change During Ego-Motion. Investigative Ophthalmology & Visual Science, Mar 1994.
1994J. Bruil, H. de Poot, & W. A. van de Grind (1994). Monocular perception of change in heading direction. Perception Jan 1994.
1994Poot, H. de, J. Bruil, P. Fitzverploegh, S. Donker, H. Peucker, W. A. van de Grind (1994). Monocular perception of motion in depth from parallax. Perception, Jan 1994.
1993Donker, S.F., H.J.G. de Poot, & W.A. van de Grind (1993). Human visual perception of motion in depth: A quantitative comparison between binocular and active vision. Perception, 22, 80. 1993.
1991Poot, H. de (1991) Quantifying Communication Overhead for Distributed Memory Machines. MSc. Thesis. Universiteit Utrecht Sept. 1991.
1989Poot, H. de (1989) Geoptimaliseerde Backtrack Algoritmen voor N-Omino Puzzels. BSc. Thesis. Universiteit Utrecht. Dec. 1989.